به گزارش صدای ساری، رئيس كميسيون بهداشت و نظارت بر محيط زيست شوراي اسلامي شهر ساري با اشاره به اين كه در محل دپو و دفن زباله شهر ، افرادي اقدام به زباله گردي و بازيافت برخي مواد مي نمايند افزود : اين كار علاوه بر اين كه بدون هر گونه نظارتي صورت گيرد، افراد نيز فاقد تجهيزات ايمني هستند و لذا كاري پر مخاطره را بلحاظ بهداشتي صورت مي دهند.

جمال باقري تاكيد كرد : اگر قرار است كسي از محل دپوي زباله برداشت كند لااقل به تجهيزات ايمني مجهز شود تا خداي ناكرده اتفاق ناگواري روي ندهد .

وي در مورد رهاسازي برخي پروژه ها از سوي پيمانكاران شهرداري تذكرداد و گفت : اين كارها ظاهراً براي فشارآوردن به شهرداري صورت مي گيرد در حالي كه علاوه بر نيمه كاره ماندن طرح ، مشكلاتي براي شهروندان بجا مانده بنابراين شهردار محترم دستوردهد اگرپروژه اجرا نمي شود دست كم  مزاحمت هايي كه در فرايند اجرا براي مردم ايجاد شدنظيرحفاري و موانع فيزيكي برطرف گردد .

رئيس كميسيون بهداشت و نظارت برمحيط زيست شوراي شهر ساري در سخنان خود همچنين به برخي اشتباهاتي كه شهرداريهاي مناطق در صدور قبوض عوارض صنفي و پسماند مرتكب شده اند اشاره كرد و تصريح نمود : اين قبيل مسايل كه مغاير با فرمول مصوب شوراست حتي اگر يك مورد هم باشد ، تخلف از مقررات و مصوبه شورا محسوب مي گردد و بايد اصلاح شود .

Print Friendly