به گزارش اختصاصی صدای ساری، از ساعت ۱۳ امروز آب برخی مناطق ساری از دچار قطی و افت فشار محسوسی شده است.

طی تماسی با مهندس لطفی مدير امور آب و فاضلاب شهری ساری جویای علت این اتفاق شدیم که ایشان علت این اتفاق را مشکلات پیش آمده در خط لوله انتقال آب از سد شهید رجایی که حجم آبی معادل ۴۰۰ لیتر بر ثانیه دانستند.

با قطع شدن حجم آب ورودی این خط لوله به شبکه توزیع آب شهری و با ایجاد افت فشار آب در لوله ها، متاسفانه در برخی نقاط شهر مانند کوی غفاری شاهد قطعی آب نیز هستیم.

لازم به ذکر است که مهندس لطفی تاکید داشتند پرسنل فنی از لحظات ابتدایی بروز این مشکل فنی به محل اعزام شده اند و تا ساعت ۲۴ امشب مشکلات ایجاد شده در این خط لوله برطرف خواهد شد.

Print Friendly