به گزارش صدای ساری، رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر ساري با تاكيد بر اين كه مقوله آموزش بايد در شهرداري جدي گرفته شود ، افزود : تنوع ماموريت هاي شهرداري و اهميت و حساسيت آنها بويژه در ابعاد فني و محاسباتي ايجاب مي كند آموزش نيروها به طور جدي در دستور كار شهرداري قرار گيرد .

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر ساري ، سعيد نجاريان كه در جلسه ۱۹۶ شورا سخن مي گفت ، در مورد پيشنهادي مبني بر تعيين مشاور فني براي اشراف بيشتر بر روند اجرايي پروژه هاي عمراني اظهار داشت : اگرچه با اين موضوع موافقم اما معتقدم در مجموعه شهرداري كارشناسان زيادي با مدرك مهندسي در رشته هاي مختلف عمران ، مكانيك ، برق و … داريم كه درمورد ساماندهي و آموزش آنها براي بكارگيري جهت اهداف فوق ، كار جدي صورت نگرفته است .

وي اضافه كرد : چه اشكالي دارد كه ما اين نيروها را يكسال آموزش بدهيم و يك دفتر فني قوي ، واحد بر آورد قوي و واحد رسيدگي و پيمان قوي در شهرداري ايجاد كنيم ؟ قطعا اين كار منافع زيادي براي مجموعه مديريت شهري خصوصا در اجراي طرحها و نظارت دقيق بر آنها در بر خواهد داشت .

نجاريان تصريح كرد : از ظرفيت هاي موجود در شهرداري مي توان استفاده نمود و كارهاي كارشناسي بزرگي انجام داد .

وي خاطر نشان كرد : اساساً مقوله آموزش در دستگاه ها براي به روز كردن نيروها و افزايش كارآيي و ارتقاء راندمان فعاليت ها ضروري است .

Print Friendly