به گزارش صدای ساری، تبلیغ گسترده برای برگزاری مسابقه ای که تنها هدفش تبلیغات انتخاباتی کاندیدای محترم است در سطح مرکز استان انجام شده و هنوز هیچ مسئولی در خصوص این تخلف پاسخگو نبوده است .

اما تغییری که ایجاد شد ، در نوع ارسال دعوت نامه هاست . مسئولین نام ( کشتی کج ) را از درون دعوت نامه ها حذف کردند تا عملا ثابت کنند که تنها از این نام برای جمع کردند خیل عظیم تماشاچیان استفاده کرده بودند .

اما نکته ای که بدجور تو ذوق هر آدمی میزند ، تبلیغ لوگوی کاندیدای محترم دقیقا وسط بنرها و دعوت نامه هاست که گویا رئیس اداره ورزش استان و شهر ساری همچنان چشمانشان را به روی همچین تخلفات بزرگی از سو استفاده از ورزش استان بسته اند و نمیخواهند واکنشی به اینگونه سو استفاده ها نشان دهند ./ مازند اسپرت

 

تصویر گویای همه چیز است .. !

Print Friendly