به گزارش صدای ساری، دويست و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ساري عصر چهارشنبه ۱۴ تيرماه ۹۶ با حضور معاون اداري و مالي شهردار برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه عليجان شمشيربند رئيس شورا فرا رسيدن چهاردهم تيرماه روز شهرداري را به شهردار ساري و پرسنل ايشان تبريك گفت و با اشاره به عدم تشكيل جلسه رسمي شورا در هفته گذشته اظهار داشت: عليرغم ارسال دعوتنامه قبلي اما بدليل به حد نصاب نرسيدن اعضاء اين جلسه در تاريخ ۳۱ خرداد ماه تشكيل نشد لذا خواهشم از همكاران محترم اين است كه همانند روزهاي آغازين دوره چهارم شورا نسبت به انجام وظايف نمايندگي خود اهتمام لازم را داشته باشند و در جلسات شورا حضور بهم رسانند.

وي در ادامه يكبار ديگر به مجريان انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر ساري و خصوصاً فرماندار محترم خدا قوت گفت و با اشاره به تاييد نتايج انتخابات از سوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور اذعان داشت: اين تاييديه كه قطعاً با دقت نظر و بررسي هاي فراوان اعلام شد، نشان داد كه تخلفات صورت گرفته در جريان برگزاري انتخابات ناچيز و اندك بوده و فضاي ملتهب ايجاد شده پس از انتخابات صرفاً بزرگنمايي عده اي بوده است.

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري در همين راستا به آيه اي از قرآن كريم اشاره كرد و افزود: قطعاً هر عملي فقط با خواست خداوند به وقوع مي پيوندد و اراده ي مخلوقات راه به جايي نخواهد برد. حتي اگر نتيجه انتخابات تاييد هم نمي شد يقيناً باز هم بنده همين جمله را عرض مي كردم چرا كه معتقدم عزت و ذلت دست خداست. بنابراين بايد راضي باشيم به آنچه كه خدا مي خواهد.

شمشيربند همچنين در خصوص نامه تعدادي از اعضاي شورا كه در آن خواستار تذكر به شهردار و ارائه توضيح به شورا به دليل آنچه كه دخالت شهرداري در نتيجه انتخابات ناميده بودند، گفت: آقاي عبوري شهردار محترم در زمان قانوني يعني كمتر از ۱۰ روز توضيحات و پاسخ هاي خود را در نامه اي كه در تاريخ ۲۵ خرداد ماه به دست بنده رسيده، ارسال نموده است و با توجه به اينكه بعد از آن تاريخ جلسه شورا بدليل به حد نصاب نرسيدن اعضاء تشكيل نشد، مقرر شد در جلسه امروز (چهارشنبه) قرائت شود.

گفتني است، پس از سخنان شمشيربند، طاهري معاون اداري مالي شهرداري كه در جلسه حضور داشت، به قرائت نامه شهردار پرداخت و سپس نامه هاي كميسيون هاي شورا در صحن مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

شايان ذكر است، آقايان شمشيربند، مدينه، جعفري، نفجم، پيوندي، نجاريان، زليكاني، احمدي و شعباني حاضرين دويست و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ساري بودند./روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري

Print Friendly