به گزارش صدای ساری، مهندس هاشمي در اين مصاحبه ضمن بيان اين مطلب كه مهار آبهاي سطحي در جاي جاي شهر و بويژه منطقه سه به دلايلي از جمله نوع و نحوه شهرسازي كه از گذشته فاقد جنبه علمي و فني بود يك ضرورت حتمي است خاطرنشان كرد : به همين جهت از لحظه آغاز نهضت مهار آبهاي سطحي و احداث كانال هاي عظيم توسط سازمان عمران شهرداري ساري ، منطقه سه در اين پروژه سهم چشمگيري داشت و به تبع آن شهرداري اين منطقه پس از يك آسيب شناختي دقيق و پيدا كردن محورهاي بحران زا در هنگام بازندگي ، كانال هايي احداث كرد كه در برخي مكان ها مجبور بوديم حتي از ميان دوخانه آنها را امتداد دهيم .

وي با برشمردن ديگر مشكلات محدوده هايي كه اين كانال ها احداث شدند افزود : در مناطقي هم ناگزير بوديم از انواع ديگر كانال ها مانند كانال هاي درجا يا كاروگيت استفاده كنيم تا پروژه مهار آبهاي سطحي بي وقفه تداوم پيدا كند .

شهردار منطقه سه آنگاه به احداث دو و نيم كيلومتر كانال در سيزده نقطه اين منطقه اشاره كرد و گفت : پس از اتمام احداث كانال هاي مورد نياز و ايجاد ارتباط ميان محورهايي كه كانال كشيده شده اند براي هميشه كابوس آبگرفتگي در مركز استان و بويژه منطقه  سه به پايان خواهد رسيد .

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با تأكيد برتداوم نهضت آسفالت در منطقه سه شهرداري ساري اعلام كرد:

بيست و هشت هزار مترمربع از خيابان ها و كوچه هاي منطقه آسفالت شدند كه اين خود دستاورد بزرگي است بويژه آنكه در برخي كوچه ها از زماني كه ايجاد و احداث شده بودند هرگز بوي قير نپيچيده بود و مردم آن كوچه ها رنگ آسفالت نديده بودند . آنهم در حالي كه تا چهار سال قبل در شهرداري ساري ، آسفالت كوچه ها فقط و فقط با پرداخت هفتاد درصد هزينه آن توسط مردم انجام مي شد اما در دوران مديريت جديد و تيم عملگرايان ما چيزي به نام ((همياري )) و گرفتن كمك از مردم نداريم ./روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري

Print Friendly