به گزارش صدای ساری، علیرضا یونسی رستمی بعد از ظهر امروز در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در استانداری مازندران اظهار داشت: در پروژه مهر، مازندران در سال تحصیلی جاری رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی افزود: به دلیل برداشت بدون هماهنگی تامین اجتماعی استان از حساب اداره کل، اکنون با مشکل واریز حقوق کارکنان آموزش و پرورش استان مواجه شدیم.

سید علی قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی استان مطالبه غیرقانونی دارد، تصریح کرد: نباید این اقدام تامین اجتماعی سبب برداشت از حساب آموزش و پرورش استان کند.

برداشت از حساب آموزش و پرورش استان با مصوبه استانداری بود

علی اصغر محمودی، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: هزار و ۲۷ نفر از نیروهای انجمنی آموزش و پرورش استان با شکایت به اداره کل، مشمول قانون تامین اجتماعی شدند.

وی افزود: به دلیل عدم پرداخت حق بیمه این افراد از سال ۸۸ تاکنون، تامین اجتماعی مازندران اقدام به برداشت حساب دیون بیمه خود از حساب اداره کل آموزش و پرورش استان کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه رفع اختلاف دو دستگاه باید با هماهنگی دو ادارات انجام شود، تصریح کرد: برداشت از حساب آموزش و پرورش استان با مصوبه استانداری بوده است.

اسفندیار نظری، معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اینکه ۶۰ میلیارد ریال از سوی خیران سال گذشته برای اجرای پروژه مهر به آموزش و پرورش استان کمک شد، افزود: این میزان کمک در سال جاری به ۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه خیران حوزه پروژه مهر در مازندران تجلیل شدند، افزود: ۴۲ پروژه مدرسه‌ سازی امسال با کمک خیران افتتاح شده است.

معاون آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه ۱۲ میلیارد ریال میزان سرانه تخصیصی به استان برای اجرای طرح پروژه مهر در مازندران بوده است، تصریح کرد: اولویت اجرای پروژه مهر مدارس محروم، شبانه روزی و صعب العبور بوده است./تسنیم

Print Friendly