به گزارش صدای ساری، مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق شهرهای استان را برای فردا به شرح زیر اعلام کرد.

در ساری : روستای آقمشهد – پشت ریل انتهای کوچه سجاد – جاده جویبار روستای چناربن روبروی مسجد محل – کمربندی غربی جنب مسکن جوانان کوچه عبوری ۲۷ از ساعت ۹ جاده گلما – جاده پلاژ حد فاصل قاجار خیل تا طوقدار – بلوار خزر از ساعت ۹:۳۰ – ۱۰و ۱۰:۳۰ جاده دریا روستای گلنشین از ساعت ۱۴:۳۰

نکا: ترک محله ازساعت ۹

گلوگاه : زائر سرا – سراج محله – روستای خورشید کلا از ساعت ۸-۹ -۱۰ و ۱۱

بهشهر : خیابان فرودگاه – بلوار ابوعمار – نرسیده به میدان قائم – مجتمع سجاد از ساعت ۸ -۹خیابان فرودگاه ازساعت ۱۱

قائم شهر : خیابان تهران کوچه مهتاب نبش مهتاب ۲۷ – انتهای مهتاب – حریم راه آهن و کتی سر از ساعت ۸-۸:۳۰ و ۹

سوادکوه : ممشی – از تونل چپ دره تا سرگدوک – منطقه زیولا از ساعت ۹ – ۹:۳۰ و ۱۰

جویبار : جنب پمپ بنزین ورشویی – واسوکلا از ساعت ۹ و ۱۰

بابل : شهرک چمران – بلوار ساحلی – شهرک آزادگان – موزیرج نوآباد – دانشجو ۱۲- خیابان داراشفا- نصیرایی ۱۳ – هتک پشت – جنب مسجد جامع از ساعت ۸ – ۹-۱۰ و ۱۰:۳۰

آمل : جاده آبسکون – غیاث کلا – روستای سرخ کلا – شهرکتی از ساعت ۸-۹روستای میانرود دابو – درازان از ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۲روستای علو – ورکاده از ساعت ۱۳ و ۱۴

بابلسر : روستای رودبست – بالااحمد کلا نرسیده به فرهنگیان /////فریدونکنار : روستای کوچک بیشه محله بزرگ بیشه محله از ساعت ۹ و ۹:۳۰ به مدت دوساعت

باقرتنگه جنب کابینت سازی خزر – شرکت نفت – جنب مسجد جامع بابلسر از ساعت ۹ به مدت ۵ ساعت/روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران

Print Friendly