به گزارش صدای ساری، علیرضا منصوریان نام یک بازیکن را به فهرست خرید استقلال اضافه کرد. این بازیکن مهرداد قنبری مدافع چپ ذوب آهن اصفهان است که فصل قبل به دلیل مصدومیت مسابقات را از دست داده بود.

منصوریان به باشگاه اعلام کرده که در صورت تایید سلامت این بازیکن ساروی ،با وی برای پیوستن به استقلال مذاکره شود.

Print Friendly