به گزارش صدای ساری، مهندس علی اکبر زليكاني عضو شوراي اسلامي شهر ساري در جلسه عصر چهارشنبه ۱۵/۱۰/۹۵ كه با حضور شهردار مركز استان برگزار شد ، خواستار اتخاذ تدابيري براي پاسخگويي به شبهات و ايراداتي شد كه به مجموعه نهاد مديريت شهري وارد مي گردد.

زليكاني در اين جلسه با بيان اين كه اعضاي شورا در حوزه اطلاع رساني بايد همت بيشتري به خرج دهند ، افزود : يك سري ايرادها و شبهاتي به مجموعه مديريت شهري وارد مي شود و در اين ميان عملكرد خوب اين نهاد نيز در ابهام قرار مي گيرد و زير سوال مي رود ضمن اين كه مردم دقيقا نمي دانند شوراي چهارم چه اقداماتي انجام داده است بنابراين تصور مي كنم اتخاذ تدبيري براي رفع ابهامات و پاسخگويي به شبهات ضروري است .

وي با تاكيد بر اين كه ۷۰ درصد مردم از عملكرد اين دوره مديريت شهري راضي هستند ، گفت : اگر واقعيت عملكرد اين نهاد آنطوري كه هست و زحمات و پيگيري هايي كه براي ارتقاء سطح درآمدي و اجراي طرح هاي بزرگ انجام شده به اطلاع مردم برسد بي شك سطح رضايتمندي شهروندان بالاتر هم خواهد رفت .

مهندس زليكاني پيشنهاد كرد : اصحاب رسانه براي شركت در نشستي با حضور همه اعضاي شورا و شهردار دعوت شوند تا ضمن پاسخگويي به سوالات آنها ، آنچه در ساري طي اين دوره اتفاق افتاده را بطور مستند و مستدل تبيين كنيم .

وي اظهارداشت : بنده مي توانم آمارهاي مقايسه اي براي قياس وضعيت كنوني ساري با وضعيت ساير شهرهاي استان حتي شهرهايي كه اسم بزرگ و سابقه تاريخي دارند و نيز مقايسه وضعيت فعلي و قبلي خود ساري ارائه كنم تا نمايندگان افكار عمومي بدانند در اين دوره چه اتفاقي در ساري افتاده و آنرا درست به مردم منعكس كنند.

مهندس زليكاني تصريح كرد : در چنين نشستي پيشنهاد مي كنم همه ي رسانه ها اعم از موافقان و منتقدان عملكرد مديريت شهري حضور پيدا كنند تا اگر قرار است از كاركرد اين نهاد اطلاع رساني نمايند ، بجاي گرفتن اطلاعات و اختيار از منابع نامطمئن ، اخبار را رو در رو از خود مديران شهري دريافت كنند .

عضو شوراي شهر ساري اضافه نمود : بنده خود در مواردي از منتقدين عملكرد مديريت شهري هستم اما تاكيد مي كنم كه در اين دوره تلاش هاي زيادي براي سازندگي شهر صورت گرفته و اقدامات كم سابقه و بعضاً بي سابقه اي انجام شده كه اگر اطلا ع رساني نشود ، ظلمي در حق شهر ، شهروندان و مديران شهري است ./روابط عمومي شوراي شهر ساري

Print Friendly