به گزارش صدای ساری، فيض الله نفجم عضو شوراي شهر ساري كه رياست هيأت تكواندو استان را نيز برعهده دارد از افتتاح قريب الوقوع خانه ورزش هاي رزمي در مركز استان خبر داد .

وي از اعضاي شوراي شهر و شهردار ساري بخاطر حمايت هاي بيدريغي كه درراستاي تحقق اين امر  به عمل آوردند ، تقدير كرد و گفت : اين مكان نه تنها خانه ورزش هاي رزمي بلكه خانه همه ورزش ها ازجمله ورزش بانوان خواهد بود چون هدف ما در نهاد مديريت شهري اعتلاي ورزش شهر است .

نفجم افتتاح خانه ورزش هاي رزمي دريك محله فقيرنشين شهر را به فال نيك گرفت و اظهار داشت : اهالي اين محله سختي كشيده هايي هستند كه مي توانند دشواريهاي ورزش قهرماني را نيز تحمل كنند .

وي پايين بودن سرانه فضاي ورزشي مركزاستان رامورد توجه قرار دارد و افزود :در حالي كه بسياري از مديران ورزشي اهل ساري بودند  ، فقط يك خانه كشتي آن هم به صورت كجدار و مريز فعال شد و مابقي ورزش ها جايي ندارند .

نفجم گفت : اكنون كه قرار است خانه تكواندو در ساري افتتاح شود بايد تلاش همه كساني كه براي اين اتفاق خوب همت كردند را قدر دانست .

Print Friendly