به گزارش صدای ساری، مدیر کل دامپزشکی مازندران نسبت به خطر شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در اردک و غازهای پرورشی استان هشدار داد و گفت: هر چه سریعتر باید جمعیت این نوع طیور کم شود.

دکتر حسین رضوانی روز چهارشنبه افزود: از آنجاییکه بیشتر پرندگان آبزی در معرض خطر بیماری آنفلوانزا قرار دارند و اردک و غاز فقط در آب تغذیه و رشد می کند، باید هر چه سریعتر کشتار شوند چراکه احتمال شیوع بین طیور بومی زیاد است .

وی تصریح کرد: با توجه به پرورش جمعی اردک و غاز در مزارع استان مازندران ، اگر این بیماری بین اردک ها شیوع یابدتلفات زیادی را خواهیم داشت.

وی گفت: صاحبان کشتارگاه های استان مازندران آمادگی دارند تا به صورت توافقی اردک و غازها را کشتار و در سردخانه ها نگهداری کنند.

** غرامت نمی دهیم 

مدیر کل دامپزشکی مازندران گفت: دامپزشکی و جهاد کشاورزی تعهدی در قبال پرداخت غرامت به صاحبان پرورش دهندگان اردک و غاز در استان ندارند.

وی تاکید کرد: پرورش اردک در زمین های شالیزاری به خاطر رعایت نکردن ضوابط و مقررات پرورش دام و طیور غیرقانونی است.

رضوانی گفت: اگر پرورش دهندگان به ضوابط پرورش دام و طیور بی اعتنایی کنند و خطری برای واحدهای دام و طیور صنعتی احساس شود ، بدون در نظر گرفتن اهمیت اشتغال و درآمد جوانان ، با متخلفان برخورد می کنیم.

پرورش گله اردک در شالیزارهای مازندران در سال های اخیر به ممر درآمدی برای جوانان روستائی تبدیل شده است و هر سال در حال افزایش است .

هم اکنون در بعضی از مزارع شالیزاری مازندران گله های اردک یکهزار تا پنج هزارتایی پرورش داده می شود.

هر قطعه جوجه اردک چهار تا ۶ هزار تومان خریداری و پس از پرورش در یک دوره زمانی حدود سه ماهه بین ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می شود.

مازندران حدود ۲هزار و ۵۰۰ هزار واحد مرغداری صنعتی دارد و ظرفیت این واحدها سالانه بیش از ۲۰۰ هزارتن است که معادل ۱۱ درصد تولید گوشت سفید کشور است./ایرنا

Print Friendly