به گزارش صدای ساری، خدايار طالبی معاون بهره برداری و ناوگان راه آهن شمال گفت: پيش فروش بليت همه قطارهای مسافری حد فاصل یکم دی تا ۲۴ اسفند امسال بصورت همزمان از طريق سايت اينترنتی http://ticket.rai.ir ومراجعه حضوری به تمامی مراكز فروش بليت قطار صورت می گیرد.

وی قطارهای محور شمال شامل قطارهای گرگان ـ تهران ۱ و ۲ ، قطارهای ساری ـ تهران و ساری مشهد ، قطارهای محلی فيروزكوه ـ تهران و ريل باس های پل سفيد گرگان برشمرد .

معاون بهره برداری و ناوگان راه آهن شمال گفت: راه آهن شمال ظرفيت جابجايی روزانه ۵ هزار نفرمسافر را از طريق قطارهای اين محور دارد.

خدايار طالبی افزود: ارائه شماره ملی در هنگام خريد بليت الزامی است./باشگاه خبرنگاران جوان

Print Friendly