به گزارش صدای ساری، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از استقبال یک شرکت از کشور چین برای خرید کاغدهای تولیدی این کارخانه خبر داد .

محمد شیخ مونسی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری ساری گفت : تاکنون کشور های همسایه مشتریان کاغذهای تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بودند .

وی ادامه داد : این بازار فروش جدید تولیدات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران فرصتی مغتنم و مهمی به شمار می رود .

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه بانک ملی یکی از سهامداران این کارخانه است ، گفت : با رفع تحریم ها روند تولید و فعالیت اقتصادی شرکت تاثیر مثبتی داشته است .

وی افزود : هم اکنون فعالیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با انباشت برخی مشکلات و چالش ها رو به رو است که از جمله آن می توان به کاهش میزان برداشت چوب از سه متر مکعب در سال ۶۸ به نیم متر مکعب در سال ۹۲ اشاره کرد که باعث کاهش درآمدزایی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد .

او افزایش هزینه های شرکت را از دیگر مشکلات برشمرد و ادامه داد : با وجود این که مصرف برق در این شرکت افزایش نیافت ، اما با افزایش نرخ این انرژی ، هزینه ها افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از فرسودگی تجهیزات به عنوان بخش دیگری از مشکلات پیش روی این شرکت نام برد .

مطالعات اولیه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال ۱۳۵۱ انجام شد و از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرد .

ظرفیت اسمی تولید ۱۷۰ هزار تن کاغذ در سال آغاز کرد ./ایرنا

Print Friendly