به گزارش صدای ساری، نشست تعيين تكليف انتخابات شورای شهر ساری،ساعت ٨/٣٠ صبح در محل #کمیسیون_شورا ها امروز آغاز شد.

گزارش هیئت اجرایی انتخابات ساری به کمیسیون و هیئت نظارت بر انتخابات ارائه شد ولی اداره کل دادگستری استان مازندران صحت تخلفات گسترده در انتخابات ساری را تایید نکرد!!!

علی اصغر یوسف نژاد و محمد دامادی ، نمایندگان ساری و میاندورود به جلسه هیئت نظارت بر انتخابات وارد شدند

لقمانپور سخنگوی نامزدهای معترض وارد جلسه شد و توضیحات و مستندات خود را ارائه کرد.

اعضای هيئت مركزی نظارت ( آقایان شريعت نژاد و يوسفيان ملا) به اتفاق آرا در جلسه حاضر شدند.
جلسه به موضوع سلمان شهر نيز رسيدگی شد!

نتيجه نهايي تا ظهر مشخص خواهد شد، با ما تا اعلام نتيجه نهايي همراه باشيد.

Print Friendly