خبر اختصاصی

هیات گلف ساری چند صباحی است که بدون برنامه خاصی روزگار می گذراند و مشخص نیست آینده این ورزش زیبا در مرکز استان چه خواهد شد.

در دوره مدیریت ذبیحی شاهد برپایی برنامه های خوب و همچنین کشف استعداد های این رشته ورزشی، پرورش دادن در سطح کشوری و … در این رشته ورزشی مفرح باشیم که متاسفانه بعد از آن دیگر آن اتفاقات خوب هرگز رخ نداد.

بعد از دوره مدیریتی ایشان شاهد حضور سه رئیس هیات بودیم که وعده هایی دادند اما نتوانستن کار خاصی انجام دهند و رضایت مندی اهالی این ورزش را جلب کنند تا گلف ساری به سوی سکون و رخوت برود.

ذبیحی در دوران مدیریت خود با انگیزه کار می کرد و همواره سعی داشت گامی به جلو بردارد و در این حالت باید چه کسی را مقصر دانست !؟ هیات گلف مازندران و یا اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری باید پاسخگوی این وضعیت نامساعد باشند و باید دید که ذبیحی با چه انگیزه ای از کار برکنار شد و چرا نفرات بعدی موفق نشدند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

به امید اتفاقات خوب در گلف ساری…

Print Friendly