به گزارش صدای ساری، جواد واحدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران با صدور حکمی ، مصطفی گلباشی را  به سمت سرپرست امور پشتیبانی شهرداریهای اين سازمان منصوب کرد.

Print Friendly