به گزارش صدای ساری، علی اکبر زلیکانی در نطقی به اتفاقات اخیر و حواشی کتب درسی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر ساری واکنش نشان داد:

درباره اقدام شبهه‌ناک که در کتاب جغرافیای سال دهم صورت گرفت، واکنش شورای شهر ساری به حساسیت سایر مسئولان منجر شد.

رفتار نمایندگان در پیگیری موضوع به گونه‌ای نباشد که شائبه اقدام نمایشی تصور شود بلکه پیگیری به شکلی باشد که تغییرات به سرعت در این کتاب‌ها اعمال شود.

ما نمیخواهیم در حرف ساری را بزرگ کنیم، در شرایط موجود نیز ساری چند سر و گردن از باقی شهر‌ها بالاتر است، این جدیت در مسئولان نمود علمی و عینی پیدا کرده و به عرصه عمل آید که ساری را به نگینی در منطقه تبدیل کنیم.

کسانی امروز در رسانه دم از ساروی می‌زنند که اصلا ساروی نیستند و ماهیت آنها فاش شد، تصور می‌کردند بی‌توجهی به ساری مشکل خاصی نیست.

ما مسئول هستیم و باید بدون چشمداشت با دولت، کارها را پیش بریم هرچند که امیدی به دولت نداریم.

جریان غیر ساروی که بر طبل تفرقه می‌کوبد در امور ساری دخالت نکند و اگر نظری دارد برای شهر خود اعمال کند.

منتصبان این جریان نشان دادند کارشناس هم نیستند و در تخریب فرزندان ساری تخصص دارند و در ۴۰ سال اخیر مشغول به این کار هستند.

نیازی به رسانه‌های منفعت‌طلب و غیر ساروی نیست و مشکلمان را باید در بین خودمان رفع کنیم.

هدف از پروژه تفکیک از مبدا کم کردن هزینه پسماند است.

مردم در خصوص عوارض پسماند شاکی هستند. با کم کردن هزینه عوارض نیز کم می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email