محمد دامادى نماينده مردم سارى و مياندورود در مجلس شوراى اسلامى در حاشيه مراسم افتتاحيه دوره دانش افزايى مربيان فوتبال مازندران در ميان خبرنگاران با اشاره به “تثبيت حق پخش تلويزيونى بعنوان يك عامل مهم براى رفع مشكلات عديده اقتصادى فوتبال و به تبع آن بوجود آمدن نظام باشگاه دارى حرفه اى” اشاره كرد و گفت: “آنقدر موضوع حق پخش با حساسيت بالا بايد تكرار و اقدامات عملياتى در اينخصوص صورت گيرد تا فوتبال ما از نظر اقتصادى سامان پيدا كند.

عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراى اسلامى عملكرد تاج با مشكلات موجود را قابل قبول توصيف كرد و گفت: اداره فوتبال تقريبا توان يك وزير را نياز دارد كه تاج با همه معضلات اقتصادى ، با پرهيز از حاشيه ها ثبات و آرامش نسبتا خوبى را در فوتبال كشور حكمفرما كرده است.

نماينده مردم سارى و مياندرود در مجلس شوراى اسلامى افزود: برگزارى دوره هاى كوتاه مدت بازآموزى ، بشرط باشتراك گذاشتن آخرين تغييرات فنى فوتبال دنيا، البته به فراخور نيازمندى هاى مربيان هر رده و هر سطح، مى تواند كمك شايانى به توسعه فوتبال كشور نمايد.

محمد دامادى انتصاب دكترميرشاد ماجدى بعنوان رئيس كميته آموزش مربيان فدراسيون فوتبال را يكى از بهترين تصميمات تاج برشمرد و خاطرنشان كرد: “آمدن فكر نو و نيروى تازه آنهم استفاده از سرمايه هاى تحصيلكرده و جوان فوتبال مانند ماجدى ، هواى تازه اى را در فوتبال كشور بجريان خواهد انداخت.”

Print Friendly, PDF & Email