«عباس رمدانی»،رئیس سازمان نصر مازندران به عنوان نائب رئیس اول سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورانتخاب شد.

به گزارش صدای ساری و به نقل از  روابط عمومی سازمان نصر گشور، در نخستین نشست شورای مرکزی دوره پنجم رئیس و نواب رئیس انتخاب شدند.

براساس این گزارش، «محمدباقر اثنی عشری » با ۲۰ رای به عنوان رئیس و «عباس رمدانی» با ۲۲ رای نائب رئیس اول و« نظام الدین خوارزمی» با ۲۰ رای نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

همچنین «محمد اطرج» نیز به اتفاق آرا به عنوان خزانه دار شورای مرکزی برگزیده شد.

لازم به ذکر است، رئیس سازمان با صدور حکم از سوی رئیس جمهور معرفی می شود.

Print Friendly, PDF & Email