فرصتی که باید از آن بهره برد ؛

به گزارش صدای ساری، یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای استان مازندران در دوره اخیر افتاده است، استفاده دولت تدبیر و امید از استاندار مازندران به عنوان وزیر مسکن، راه و شهرسازی است.

این اتفاق هم می تواند به صورت مثبت برای بهره برداری های مفیدتر آینده ارزیابی شود و هم می تواند به دلیل حذف مدیریت توانمند از راس استان منفی تلقی شود.

اگرچه جناب مهندس اسلامی نیروی بومی استان نبوده و طی دوره مدیریت کوتاه خود تنها زمان آشنا شدن با نحوه مدیریت و مسائل و مشکلات خاص استان را طی کرده و درست در دوره ای که شروع به بهره دهی برای استان کرده بود، مورد توجه هیات محترم دولت قرار گرفته و مقرر شد که در سطحی به مراتب بالاتر و تاثیر گذارتر از این نیروی توانمند استفاده شود، ولی متولیان استانی هم می توانند از این اتفاق به نحو مناسب و احسن برای گره گشایی از برخی از امور در استان بهره ببرند.

وزارت مسکن، راه و شهرسازی از نظر اعتبارات و عملیات تاثیر گذار و ساخت و سازها و تغییر بافت های قدیمی شهرها و نوسازی آنها وزارت خانه ای فوق العاده موثر می باشد. بخش راه به تنهایی شامل راههای بین شهری و روستایی، پل ها و تونل ها، فرودگاهها و امور هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، مترو و راه آهن و … می شود که سرمایه گذاری های وسیع و زیربنایی کشور را شامل می شود. امور مربوط به بنادر آزاد با محوریت این وزارت قابلیت پیگیری دارد و با هر شکل و شیوه ای که مقامات استان برای تحقق آرزوی دیرینه و عقب افتاده خود بخواهند تلاشی داشته باشند باید از مسیر این وزارت خانه و مشاوره متخصصان آن بهره ببرند. تمام موارد مسکن با همه پیچیدگی هایی که دارد و اشتغال فراوانی که در این بخش ایجاد می شود و تولیدات زیادی که برای امور مسکن مورد نیاز است و معضل بزرگ خانه-های جمعی و مسکن مهر همه در این بخش متمرکز شده است. اضافه بر آن موارد وسیع امور شهری و شهرسازی و اتخاذ تصمیمات اساسی برای شهرها نیز معطوف به وظیفه مندی های این وزارت می باشد.

باید تا دیر نشده برنامه ریزان استان با وزیر محترم معاضدت نمایند تا برای انتخاب معاونین متعدد در این وزارت از مشاوره نزدیکان استانی برای کمک به مدیریت عالی این وزارت خانه بهره ببرند. مشخصاً برای معاونت ها و ریاست سازمانهای وابسته باید پیشنهاداتی را از سوی استان برای وزیر محترم داشته باشد تا جمعی از نیروهای توانمند استانی در آنجا نسبت به ارائه خدمات مدیریتی کمک کار وزیر محترم باشند. پیگیری کنندگان حتماً باید نسبت به توانمندی نیروها اعتماد و اعتقاد داشته باشند و به خاطر تعصب های همشهری گرایانه اصرار بر تحمیل نیروهای ضعیف نداشته باشند و توانمندی نیروها باید توسط وزارتخانه مورد آزمون جدی قرار گیرد.

از طرف دیگر وجود استاندار مازندران به عنوان وزیر راه و شهرسازی این فرصت را به وجود می آورد که با توجه به شناختی که ایشان از وضعیت راهها و راه آهن و مسافرت های هوایی و مشکلات هواپیمایی در استان دارد، خیلی راحت تر برای رفع مشکلات به اتخاذ تصمیم مبادرت نمایند و مدیران استانی باید در ارائه طرح های بزرگ به وزیر محترم از سرعت کاری بالاتری برخوردار باشند و از حالت روزمرگی بیرون بیایند.

برای هر پروژه باید مسائل اجتماعی، اقتصادی و تغییر سبک های درآمدزایی برای استان مورد مطالعه قرار گیرد تا خدای نکرده با اجرای یک پروژه دهن پرکن منافع اشتغالزایی و درآمدزایی استان به صورت منفی تحت تاثیر قرار نگیرد. چیزی که گمان می رود در پروژه کاهش زمان دستیابی به غرب استان با احداث آزاد راه تهران – شمال اتفاق خواهد افتاد و دسترسی آسان و دو ساعته توریسم و مسافران شهرستان های پر جمعیت باعث کاهش میزان خرید و رونق بازار و اشتغال در غرب استان شده و تنها سهم تحمل معضلات برای اهالی محترم غرب استان بالا خواهد رفت.

دکتر غلامعلی رنجبر
عضو هیات علمی دانشگاه

Print Friendly, PDF & Email