به گزارش صدای ساری، عصر روز سه شنبه نشست دبیران خانه کشاورز شهرستان های مازندران با دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز کشور در ساری برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email