به گزارش صدای ساری ،ستاد انتخابات شهرستان ساری اسامی منتخبین شوراهای اسلامی شهر فریم را اعلام کرد.

فریم

– احمد علی شاه طوری

– عبدالعلی حاجی آقا زاده محمد آبادی

– امید مهدوی

– محمد رضا مهدوی

-مهدی یعقوبی

– علیرضا یعقوبی(علی البدل)

– سید هاشم قربانی(علی البدل)

– مراد علی باکری پهندری(علی البدل)

Print Friendly, PDF & Email