به گزارش صدای ساری ،ستاد انتخابات شهرستان ساری اسامی منتخبین شوراهای اسلامی شهر هولار را اعلام کرد.

**پایین هولار

-سید حجت اله هادیان

– سید عبداله هادیان

– سید جعفر هادیان

– قاسم انگیزه

– مهدی باکوئی کتریمی

– علی ولی زاده پرکوهی(علی البدل)

– سید محمودمحمدی امرئی(علی البدل)

– سید حسین حسینی هولاری(علی البدل)

Print Friendly, PDF & Email