به گزارش صدای ساری ،سازمان لیگ فوتسال،زمان برگزاری مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال در فصل جاری را اعلام کرد.

هفته اول 

سه شنبه  ۶ تیر ۹۶- ساعت ۱۷
فرش آرا مشهد- آذرخش  بندرعباس / سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

چهار شنبه  ۷ تیر ۹۶- ساعت
۱۷
یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان / سالن شهید حیدریان قم
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری / سالن نفت اهواز
دبیری تبریز – شهرداری ساوه / سالن شهید پور شریفی پور تبریز

پنجشنبه ۸ تیر ۹۶ – ساعت
۱۷
مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی ایرانیان/ سالن شهید پور شریفی پور تبریز
لبنیات ارژن شیراز- مقاومت البرز/سالن شهید ابوالفتحی شیراز
آتلیه طهران قم-مقاومت قرچک/ سالن شهید حیدریان قم

هفته دوم

سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ – ساعت ۱۷
گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز/سالن پیروزی اصفهان
شهروند ساری – یاسین پیشرو قم/سالن سید رسول حسینی ساری
آتلیه طهران قم- لبنیات ارژن شیراز/ سالن شهید حیدریان قم

چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶- ساعت ۱۷

مقاومت قرچک -دبیری تبریز/ سالن هفتم تیر قرچک
شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد/سالن فجر ساوه
تاسیسات دریایی ایرانیان- شرکت ملی حفاری ایران/سالن تالار هندبال تهران
آذرخش  بندرعباس- مس سونگون ورزقان/سالن فجر بندر عباس

هفته سوم

یکشنبه  ۱۸ تیر ۹۶- ساعت ۱۷

لبنیات ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان/سالن شهید ابوالفتحی شیراز
مقاومت البرز- شهروند ساری / سالن انقلاب کرج

دوشنبه  ۱۹ تیر ۹۶- ساعت ۱۷

دبیری تبریز -آتلیه طهران قم/ سالن شهید پور شریفی پور تبریز

سه شنبه  ۲۰ تیر ۹۶- ساعت ۱۷

فرش آرا مشهد- مقاومت قرچک/ سالن شهید بهشتی مشهد مقدس
یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی ایرانیان/ سالن شهید حیدریان قم
مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه / سالن شهید پور شریفی پور تبریز
شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش  بندرعباس / سالن نفت اهواز

Print Friendly, PDF & Email