به گزارش صدای ساری، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر مشاهده شی نورانی عجیب در آسمان آمل و حوالی میدان هزار سنگر، به گفته شاهدان عینی این شی نورانی در آسمان بابل و در منطقه دانشگاه فنی و ساری نیز رویت شد.

هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در این باره صورت نگرفته است.

خبر های تکمیلی بزودی در پایگاه خبری صدای ساری

Print Friendly, PDF & Email