به گزارش صدای ساری، احمد حسین زادگان در نشست شورای برنامه ریزی ساری اظهار کرد: ۷۰ میلیارد تومان مجموع اعتبارات شهرستان ساری است اگرچه امسال ۲۰میلیارد تومان افزایش بودجه داشتیم.

وی با بیان اینکه سعی بر این است پروژه جدید تعریف نکنیم افزود: اولویت بر اتمام پروژهای با پیشرفت ۶۰درصد است.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه چشمه سورت در حال واگذاری است، گفت: امسال چشمه سورت به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

این مسوول با بیان اینکه ۲۴۵ پروژه نیمه تمام داریم تصریح کرد: این پروژه ها نیازمند ۲۳۶ میلیارد تومان اعتبار است.

حسین زادگان با اشاره به اینکه توجه به شعار سال و اسناد بالادستی از موارد در دستور کار است، ادامه داد: توجه به چالش های شهرستان ساری، رعایت الزامات بودجه ای، پرداخت دیون پیمانکاران و … از دیگر موارد در دستور کار فرمانداری ساری است.

وی خاطرنشان کرد: آسیب ها از آنجا ناشی می شود که سازمان بزرگ برنامه و بودجه را نادیده گرفتند و سازمان برنامه بودجه به عنوان مغز متفکر باید در رفع آسیب ها کمک کار باشد.

فرماندار ساری اظهار داشت: سال گذشته ۱۳٫۵ و امسال ۱۴٫۵ درصد از اعتبارات ساری نسبت به استان اختصاص یافته است.

Print Friendly, PDF & Email