به گزارش صدای ساری، جنگ آب بین استان‌ها مدتی است که موضوع بحث برخی از کارشناسان در کشور است.

نگرانی به حقی که به ظاهر برای رفع آن اقدامی نشده است و هر از گاهی با اظهارنظرهایی همراه می‌شود که چندان کارشناسی شده نیست.

موضوع انتقال آب دریایی خزر به استان سمنان از دولت دهم مطرح شد که در دولت یازدهم به آن دامن زده شد و حتی در سفر رئیس جمهور به استان سمنان به آن پرداخته شد.

دامن زدن به بحث انتقال آب دریایی خزر به استان سمنان پایه کارشناسی نداشته و از همان ابتدا با مخالفت‌های به حق کارشناسان زیست محیطی و مخالفت نمایندگان استان مازندران همراه بود.

دلیل مخالفت کارشناسان پس از بررسی انجام شده هزینه بالا تخریب زیست محیطی و گران بودن بهای آب پس از تصفیه است و بیشتر از آنکه مردم استان مازندران و نمایندگان بر آن مصر باشند، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان زیست محیطی کشور بر آن صحه می‌گذارند.

پرونده انتقال آب دریایی خزر به استان سمنان حتی پای برخی اظهارات ساختارشکنانه نماینده شهرستان دامغان به مخالفان زیست محیطی را باز کرده بود.

با پیگیری‌های نمایندگان استان مازندران و مخالفت‎های جدی آنها، پرونده انتقال آب دریایی خزر به این استان به صورت کلی منتفی شده بود.

با وجود مشکلات زیست محیطی، ابتکار و یارانش به دلیل ورود رئیس جمهور به این موضوع، از اذعان به خطرات زیست محیطی آن سکوت اختیار کرده و حتی درباره آن صحبتی به میان نیاوردند.

در روزهای اخیر استاندار سمنان به جای پیگیری مشکلات واقعی و نیازمندی‌های این استان نظیر تعطیلی واحدهای صنعتی، دوباره بحث انتقال آب دریایی خزر به این استان را مطرح کرد تا هوش و حواس افکار عمومی این استان را نسبت به مشکلات واقعی مردم منحرف کند.

اقدامی که این روزها برخی از سیاسیون برای مشغول کردن افکار عمومی به نیازهای واقعی جامعه انجام داده و تلاش دارند به نوعی زمینه سرگرمی مردم را فراهم کنند.

ممکن است استان سمنان نیاز به تامین آب داشته باشد ولی تنها راه رفع نیازمندی‌های آب استان سمنان انتقال آن از دریایی خزر نیست.

کاشت گونه‌های گیاهی متناسب با نیازهای کویری، تامین آب از مناطقی که امکان تخریب زیست محیطی آن کمتر است از گزینه‌هایی است که متولیان این استان بیشتر می‌توانند درباره آن فکر کنند.

آنچه که امروز از سوی مسئولان استان سمنان در ارتباط با بحث انتقال آب سمنان مطرح می‌شود، آب به هاون کوبیدن است و زمینه جدل‌های رسانه‌ای و خود شیرینی این مسئول نزد مردم سمنان است و منجر به بحث انتقال آب دریایی خزر به سمنان نمی‌شود، به این دلیل که تیم کارشناسی بسیار قوی نسبت به انتقال آب دریایی خزر به استان سمنان اظهار نگرانی کرده و مشکلات تاسف باری برای محیط زیست گران قیمت استان‌های شمالی کشور به وجود می‌آورد، مگر اینکه مسئولان در این ارتباط به تحقیقات کارشناسی توجه نکرده و منافع منطقه‌ای را بر مصالح زیست محیطی ترجیح دهند.

Print Friendly, PDF & Email