به گزارش صدای ساری، علی اسماعیلی کارمند شهرداری نور و رئیس دفتر شهردار سابق نور صبح امروز در اتفاقی ناگوار به علت نامشخص به زندگی خود خاتمه داد.

Print Friendly, PDF & Email