سربازی که ۹ هم خدمتی خود را به رگبار بست و ۳ نفر را کشت!

سربازی که ۹ هم خدمتی خود را به رگبار بست و ۳ نفر را کشت!

به گزارش صدای ساری، سرباز وظیفه جمعی پادگان آمادگاه ( ارتش) آبیک امروز در ساعت استراحت با سلاحی که دراختیار داشت ، اقدام به تیراندازی به سوی هم خدمتی های خود کرد. بر اثر این تیراندازی سه سرباز جان خود را از دست دادند و شش...

ادامه مطلب ...