توضیحات معاون فرماندار میاندورود در مورد نان مارمولکی

توضیحات معاون فرماندار میاندورود در مورد نان مارمولکی

14به گزارش صدای ساری، دی بود که خبر پیدا شدن مارمولک در نان در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و با دیدن آن سؤالی از ذهن گذشت و آن اینکه نان و مارمولک چه ربطی به یکدیگر دارند. ماجرا از این قرار بود که نانی توسط...

ادامه مطلب ...