کتابدار، کتابداری، کتابخوانی/ مقاله ای به قلم ماریا متولیان کتابدار کتابخانه ی اِبن شهرآشوب ساری

کتابدار، کتابداری، کتابخوانی/ مقاله ای به قلم ماریا متولیان کتابدار کتابخانه ی اِبن شهرآشوب ساری

به گزارش صدای ساری، کتابداری، علم و حرفه است، علم میان رشته ای که با دانش مدون سروکار دارد و به دانش و اطلاعات می پردازد. کتابداری با دانش علم سر و کار دارد، هدف عمده ی آن، در دسترس بودن دانشی است که در انواع رسانه به صورت...

ادامه مطلب ...